Siirry suoraan sisältöön

Loviisan taidekoulusta saat elinikäisen mielenkiinnon taiteeseen ja kulttuuriin. Meillä oppilaat saavat luoda ja kokea taidetta monipuolisesti ja inspiroivasti ja kannustavat opettajamme luovat turvallisen ilmapiirin. Jokainen voi oppia toteuttamaan itseään – tule mukaan taidekurssille! 

Få ett livslångt intresse för konst och kultur, kom på konstkurs! I Lovisa Konstskola får eleven skapa och uppleva konst på ett mångsidigt och inspirerande sätt. Våra uppmuntrande lärare skapar en trygg atmosfär där var och en får förverkliga sig själv.

OPPIAINEET

Käsityö

Käsityön tehtävänä on tarjota oppilaalle kokemuksia käsityöstä, muotoilusta ja teknologiasta. Kannustamme omaan ilmaisuun ja korostamme tekemisen iloa ja uuden keksimistä.
 

Slöjd

Vi uppmanar eleven till experiment och till att utt­rycka sig själv i sitt arbete. I undervisningen i hantverk övas tålamod och kreativ problemlösning men framförallt vill vi uppleva glädjen i hantverket.  

turvalliseen käyttöön. Ennen kaikkea korostatamme tekemisen iloa ja uuden keksimistä.

Kuvataide

Taiteen tekemisessä kokeilemme erilaisia työkaluja, materiaaleja ja teknologisia mahdollisuuksia. Tutustumme erilaisiin visuaalisiin miljöisiin ja haemme aiheita oppilaiden omista kokemuksista, havainnoista ja heille merkityksellisistä kuvakulttuureista. Kannustamme  nauttimaan omasta taiteellisesta työskentelystään.
 

Bildkonst

Vi använder olika material och metoder på ett mångsidigt sätt. Eleven uppmuntras till långsiktigt övande av färdigheter men dessutom att experimentera och improvisera. Var och en har sitt egna uttryck, vilket är fint och stöds. Eleven uppmuntras att glädjas av konst och att uppskatta sitt egna och andras konst­ närliga arbete.

Teatteri

Teatteritaidetta voi opiskella monesta eri lähtökohdasta: Esiintymisvalmiudet,näyttelijäntyö,käsikirjoittaminen, 
dramaturgia, ohjaajantaide tai visuaalinen taide kuten lavastus, puvustus ja valaistus. Opimme toimimaan ryhmässä sekä yksilönä, että muiden kanssa.
 

Teater

Teaterkonst kan studeras med olika utgångspunkter: genom framställning, skå­despelarkonst, manusför­fattande, föreställningsdra­maturgi, regikonst och visu­alisering som scenografi, kost­ym eller ljussättning. Undervisningen i teater lär eleverna att arbeta i grupp och som individer. 

OPETTAJAT

Terhi Penttilä, kuvataide

Mia Lönnström, slöjd

Britt Björkqvist, porsliinimaalaus| porslinsmåleri

Hanna Olá, bildkonst

Patricia Wecman, slöjd

Kaisa Korpela, keramiikka|keramik

Pentti Kinosmaa, teatteri|teater

 

 

Susanna Karjalainen, teatteri|teater

Asiakaspalvelu // Kundservice: lovinfo@loviisa.fi  puh. // tel. 019555555  Mariankatu // Mariegatan 12 A, 07900 Loviisa // Lovisa